Najčešća pitanja u vezi sa Fakturiši Online.

Koliko košta?

Usluga Fakturiši Online počinje da se obračunava tek kada računi počnu da se fiskalizuju na produkcionom okruženju PU i kada je broj tih računa veći od 5 mjesečno. Od 5 do 100 faktura u datom mjesecu će vas koštati 10€, a svaka faktura preko 100 će se naplaćivati po 0,05€, obračunavamo svaki mjesec posebno po završetku mjeseca i dobijate pomoću kojeg nam uplaćujete novac na račun.

Kako se nabavlja sertifikat?

Sertifikat se nabavlja tako što na sajtu https://fakturisi.online/ odaberete jednu od 3 mogućnosti koje se nalaze na kraju stranice u dijelu naznačenom kao 'Prelazak na fiskalizaciju na produkcijskom okruženju PU' i pratite uputstva koja su tamo naznačena. Opcije možete naći i u sklopu admin platforme https://fakturisi.online/admin na drugom tabu sa nazivom 'Narudžba usluga u vezi PU'.

Može li ovaj sertifikat koji imam da se koristi za drugu firmu gdje sam ja takođe direktor?

Ne može. Sertifikat je vezan za PIB firme koji je različit za svaku firmu i podiže se na ime direktora. Takođe, ukoliko se direktor promijeni, novi sertifikat na njegovo/njeno ime je neophodan.

Kako se pravi faktura?

Kada želite da napravite novu fakturu imate dvije mogućnosti. Račun možete da napravite klikom na dugme »Novi račun« i izradite račun ispočetka, ili postavite kursor na neki od fiskalizovanih računa i duplirate ga. U tom slučaju novi račun će biti identičan originalu (ali bez internog broja računa, a i fiskalni pečat neće biti ispunjen podacima iz fiskalizacije), a vi možete na njemu da izmijenite ono što vam ne odgovara. Popunićete podatke o kupcu, podatke o stavkama, kao i podatke o plaćanju i kliknuti na dugme Fiskalizuj račun. Račun će se sačuvati među Već fiskalizovane račune i odatle ga možete slati kupcu.

Šta ako napravim grešku?

Ako na računu postoji neka greška ili nedostaju neki podaci koji su neophodni za fiskalizaciju računa, onda će vam softver javiti grešku koju morate da ispravite da bi slanje računa Poreskoj upravi bilo moguće. Klikom na dugme »Uredi račun« otvoriće se mogućnost unosa promjena na računu. U slučaju da je fiskalizovanje računa bilo uspješno, u fiskalnom pečatu na prikazu računa će se ispisati svi obavezni podaci iz fiskalizacije, a dugme »Fiskalizuj račun« će se pretvoriti u dugme »Storno računa«, jer je već fiskalizovani račun moguće samo stornirati.

Nabavio sam sertifikat, koji su moji sljedeći koraci? Šta još treba da uradim?

Ukoliko ste već nabavili sertifikat i želite da Vam mi pomognemo sa povezivanjem na našu platformu, u tom slučaju pošaljite nam elektronskom poštom fajl sertifikata i lozinku koja je došla uz njega od kompanija CoreIt, Pošta Crne Gore, M-tel ili T-com ili nam dostavite neotvorenu kovertu. Mi ćemo za vas upisati sve podatke koje ste nam dostavili u 'Dokumentu za nove korisnike' u SEP portal i dobiti sve kodove za prelazak na fiskalizaciju na produkcijkom okruženju Poreske uprave i srediti sve preduslove na našoj platformi. Ova usluga će Vas koštati 20€+PDV i za nju ćete dobiti račun.

Mogu li da pravim fakture preko drugog računara?

Da, našu platformu možete koristiti sa bilo kojeg uređaja sve dok ste povezani na internet.

Izdajem fakture kao fizičko lice/samostalni preduzetnik, koji su koraci do fiskalizacije mojih računa?

Preko naše platforme možete praviti račune i ako ste fizičko lice ili samostalni preduzetnik. Jedina razlika je da pri registraciji morate staviti štrik kod opcije Samostalni sam preduzetnik i ovo će Vam omogućiti unošenje 13 cifara u polje PIB, gdje Vi kucate Vaš matični broj.

Ako jedan mjesec imam više od 5 faktura, a sljedeći mjesec imam manje, da li mi je opet besplatna vaša usluga?

Da, svaki mjesec se obračunava posebno i ako u bilo kojem mjesecu imate do 5 faktura, po završetku mjeseca nećete dobiti račun.

Moramo li da potpišemo ugovor da bismo koristili platformu fakturisi.online?

Ne, za korištenje platforme ne pravimo ugovore sa firmama, kada prestanete da pravite racune, prestajete i da dobijate racune za koristenje usluge i nemate nikakvu obavezu prema nama.