POVOLJNOST PONUDE

Izrada do 5 faktura mjesečno: besplatno.
Do 100 faktura mjesečno: 10€ / mjes.
Svaka faktura preko 100 mjes.: 0,05€.

MOBILNOST

Mogu da fakturišem i fiskalizujem u svakom trenutku i sa bilo kojeg mjesta.

PRISTUPAČNOST

Imam pristup sa bilo kog uređaja svim mojim fiskalizovanim računima i računima u pripremi.

Fakturiši Online


U sklopu ovog rješenja možete :

 • brzo pripremati fakture (bezgotovinske i gotovinske) koje se automatski i fiskalizuju
 • štampati ih ili slati primaocu automatski, elektronskim putem
 • imati sve izdate fakture na jednom mjestu, dostupne bilo kada i bilo gdje
 • iz rješenja praviti sav zahtijevan reporting u skladu sa zahtjevima PU

Odmah poslije registracije vašeg preduzeća sve vaše izdate fakture automatski se fiskalizuju na testnom okruženju Poreske uprave. Izdavanje faktura fiskalizovanih na testnom okruženju PU se ne obračunava..  Usluga Fakturiši Online počinje da se obračunava tek kada računi počnu da se fiskalizuju na produkcionom okruženju PU i kada je broj tih računa veći od 5 mjesečno.

Fakture mogu biti gotovinske ili bezgotovinske. Moguće je upotrebljavati neto (veleprodajne) ili bruto (maloprodajne) cijene. Mogući su svi gotovinski i bezgotovinski načini plaćanja, među kojima i prethodno izdati avansni računi. Storniranje izdatog računa je sasvim automatizovano i automatski stornira i sve avanse upotrijebljene na fakturi.

Usluga ima neposrednu vezu sa CRPS-om odakle se povlače podaci željenog kupca. Datum izdavanja može biti automatizovan ili podešen tako da ga korisnik sam upisuje (ukoliko je potrebno unosi se i razlog kašnjenja sa fiskalizacijom). Broj fakture po zahtjevima PU izračunava se automatski i stavlja se među fiskalizacijske podatke. Računovodstveni broj fakture može se unositi ili podesiti na automatsko generisanje. Za osnovicu novog računa može se uzeti sačuvan uzorak ili bilo koja druga već pripremljena faktura.

Oblik stavki se dinamički prilagodi potrebama svake djelatnosti (neograničen dodatni opis stavke, evidencija izdatih vaučera i slično...). Stavke mogu biti sasvim "slobodne", "čvrsto" vezane za unaprijed pripremljen registar artikala ili se može raditi po kombinovanom načinu. Kod PDV-a omogućeni su svi zakonski predviđeni izuzeci. Zbir po stopama i izuzecima izračunava se automatski.

Sadašnje funkcionalnosti će se ubrzo proširiti još i opcijom liste za automatsku pripremu faktura koje se izdaju periodično, te mogućnošću izdavanja inostranih faktura.

Pripremamo i video uputstva za korišćenje, a dok ona ne budu gotova možete koristiti pisano uputstvo koje ćete naći ispod.


Isprobajte Demo (bez registracije)


Fakturisanje možete da isprobate koristeći se izmišljenim demo preduzećem Montenegro Invoices d.o.o. Kod učenja i testiranja možete upotrebljavati sve gore navedene funkcionalnosti, jedina razlika u odnosu na produkcijsku upotrebu je to što se kao izdavalac računa navodi demo preduzeće.

Kliknite na dugme Fakturiši Demo i isprobajte izradu i fiskalizaciju različitih faktura u skladu sa vašim potrebama.


Fakturišite odmah poslije registracije (fiskalizacija na testnom okruženju PU)


Nakon upoznavanja sa postupkom fakturisanja, popunjavanjem jednostavnog obrasca uputite zahtjev za otvaranje naloga za vaše vlastitio preduzeće. Sredite lozinku, prijavite se u servis Fakturiši Online i odmah počnite zvanično da fakturišete. Fakture se automatski fiskalizuju na testnom okruženju PU. Registracija je besplatna, izrada faktura fiskalizovanih na testnom okruženju PU se ne naplaćuje.

Registruj se


Fakturišite na produkcijskom okruženju PU (3 do 5 radnih dana poslije registracije)


Osoba koja se registrovala kao administrator poslovnog odnosa u nekom preduzeću ima pristup postupku

Administracija

Kao administrator u tom istom postupku na fakturu možete postaviti i logotip preduzeća, potpis odgovornog lica, pečat preduzeća, dodati kontakt telefon, web stranicu, ali najbitnije je da administrator tu može srediti sve zakonske preduslove da se fakture preduzeća fiskalizuju na produkcijskom okruženju Poreske uprave.

Sve ovo mi možemo uraditi umjesto vas a potrebno je da odvojite samo 5 minuta da nam pošaljete potpisano i pečatirano punomoćje.

Za fiskalizaciju na produkcijskom okruženju PU potrebno je:

1. Obezbijediti pristup elektronskom sertifikatu za fiskalizaciju

 • Ako već imate elektronski sertifikat za fiskalizaciju, možete ga staviti u našu uslugu kroz postupak Administracija.

2. Prijaviti se u SEP portal Poreske uprave i registrovati lokacije i operatere

Ako nemate gore navedeno ili nemate vremena da se time bavite:

U sklopu postupka Administracija odaberite tab  "Nabavka sertifikata i usluga".

 • Popunite, potpišite i pečatirajte pripremljeno ovlaštenje (punomoćje) i pošaljite ga poštom na našu adresu.
 • Potvrdite narudžbu.

U tom slučaju to je sve što morate da uradite. Ne trebate da idete nigdje, možete sasvim nesmetano da se bavite vašim poslom.

Mi ćemo vam srediti sve potrebno da se u roku 3 do 5 radnih dana vaše izdate fakture već fiskalizuju i na produkcijskom okruženju PU.
U vaše ime ćemo:

 • Naručiti, preuzeti i instalirati sve potrebne sertifikate.
 • Kontaktirati vas u vezi lokacija, operatera i oblika fakture.
 • Podesiti sva potrebna podešavanja u SEP portalu Poreske uprave.
 • Sve istestirati i podesiti za fiskalizaciju na produkcijskom okruženju PU.

U postupku Administracija administrator može da otvara i druge korisnike usluge Fakturiši Online.
Ako ste računovodstveni servis, u tom istom postupku možete registrovati i preduzeća vaših klijenata i/ili predložiti registraciju drugih preduzeća.
Ako ta preduzeća onda stvarno počnu da upotrebljavaju naše usluge, vama slijedi provizija od 10% od svih njihovih budućih plaćenih faktura.


Sve fakture u usluzi Fakturiši Online fiskalizuju se pomoću Fiskalizuj Online